Trang chủ > Danh mục Video Clips

Thầy Thọ VEDICO phiên dịch Cabin - Bộ GTVT

mr Nelson - biên tập, giảng viên tại VEDICO

Tổng kết lớp phiên dịch thực hành 2 - VEDICO
VEDICO (mr Thọ) dịch cabin về Điện toán đám mây

Phiên dịch cao cấp Đức Thọ dịch Cabin hội thảo xử lý nước thải

Luyện kỹ năng tập trung trong phiên dịch
Chia sẻ kinh nghiệm của GV VEDICO
VEDICO (mr Thọ, Hùng) phiên dịch Hội thảo cho JICA

Phiên dịch hội nghị ABD với 6 tỉnh miền núi

Lớp phiên dịch Cabin kiểm toán Nhà nước
+ Hỗ trợ - tư vấn trực tuyến

Học phiên dịch

Học biên dịch

Dịch tài liệu

Phiên dịch hội thảo

Phiên dịch Cabin

Dịch vụ Dịch thuật

  • Số lượt đang truy cập website: 626
  • Tổng số lượt truy cập trong ngày: 439
  • Tổng số lượt truy cập: 12876937