Trang chủ > Đối tác và khách hàng nói về VEDICO

Hội nghị QT về Điện toán đám mây - ITU, MIC

Hội nghị QT về Điện toán đám mây - ITU, MIC

Chúng tôi rất cảm ơn VEDICO JSC., đặc biệt là cảm ơn 2 Phiên dịch của VEDICO đã giúp thực hiện phần Phiên dịch Cabin cho Hội nghị đẳng cấp Quốc tế (kéo dài 02 ngày, tại Crown Hotel) của chúng tôi rất thành công.

Thay mặt cho Ban tổ chức Hội nghị tôi xin cảm ơn VEDICO và các anh Phiên dịch (a Thọ và a Dũng), các anh thật sự Tài năng và yêu nghề.

Chúc VEDICO và các anh thành công!

Nguyễn Xuân Vui -

Ban điều Phối ITU - VN (Châu Á - Thái Bình Dương)

+ Hỗ trợ - tư vấn trực tuyến

Học phiên dịch

Học biên dịch

Dịch tài liệu

Phiên dịch hội thảo

Phiên dịch Cabin

Dịch vụ Dịch thuật

  • Số lượt đang truy cập website: 121
  • Tổng số lượt truy cập trong ngày: 295
  • Tổng số lượt truy cập: 11724909