Trang chủ > Báo giá

Đối tượng học Dịch thuật (Biên dịc và Phiên dịch) là ở trình độ cao, kiến thức của ngôn ngữ nguồn và đích phải ở mức cao xét về góc độ ngôn ngữ và cần hiểu biết về thêm về một số lĩnh vực nhất định. Khóa học này đòi hỏi trình độ đầu vào cũng tương đối cao – cần được tư vấn kỹ và/hoặc kiểm tra đầu vào cụ thể và khách quan. Vedico có các chính sách hỗ trợ Học phí, Miễn phí cho Học viên, CTV theo Dự án EDU VEDICO.

Xem thêm
+ Hỗ trợ - tư vấn trực tuyến

Học phiên dịch

Học biên dịch

Dịch tài liệu

Phiên dịch hội thảo

Phiên dịch Cabin

Dịch vụ Dịch thuật

  • Số lượt đang truy cập website: 626
  • Tổng số lượt truy cập trong ngày: 432
  • Tổng số lượt truy cập: 12870835