Trang chủ > Tuyển dụng

 Ngoài bộ Hồ sơ đầy đủ theo quy định tuyển dụng của VEDICO ra, CTV còn phải trải qua một số vòng Kiểm tra trình độ, khả năng thật sự về Dịch thuật (Biên dịch và Phiên dịch) để có thể gia nhập đội ngũ VEDICO. Trước mắt các anh/chị CTV có thể làm bài Test và gửi về cho VEDICO theo quy định chi tiết ở Bài TEST.

Xem thêm
+ Hỗ trợ - tư vấn trực tuyến

Học phiên dịch

Học biên dịch

Dịch tài liệu

Phiên dịch hội thảo

Phiên dịch Cabin

Dịch vụ Dịch thuật

  • Số lượt đang truy cập website: 639
  • Tổng số lượt truy cập trong ngày: 436
  • Tổng số lượt truy cập: 12874680