Trang chủ > Dịch vụ dịch thuật

VEDICO đã thực hiện thành công cho rất nhiều Hợp đồng về Phiên dịch cho các Tổ chức, cơ quan từ Chính phủ, Đề Án 165, các Tập đoàn, ngân hàng... cho các hội thảo, hội nghị, các chuyến thăm hiện trường, thực địa, StudyTour, các Tác nghiệp như Fact Findings, Public consultation (đặc biệt trước thềm hiệp định Vốn Vay (Loan Agreement)) và các chuyến thực tế khác có sử dụng Phiên dịch.

Xem thêm

Có thể nói rằng, hồ sơ mời thầu cũng như hồ sơ dự thầu đòi hỏi rất nhiều nội dung liên quan theo các quy định Luật pháp về Đấu thầu và các tiêu chí đặt ra của từng đơn vị mời thầu. Chính vì vậy mà công tác Biên dịch, công chứng Hồ sơ thầu cũng đòi hỏi cũng gay gắt theo: Chính xác, chuẩn về thuật ngữ và văn phong thì Kết quả dự thầu mới cao và hiệu quả cho cả các bên hữu quan.

 

Xem thêm

Các văn bản pháp quy đầu tiên quy định về hoạt động chứng thực ở nước ta trong thời kỳ đổi mới được đánh dấu bằng Nghị định số 45/NĐ ngày 27/7/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước; 

Xem thêm

Tùy theo mỗi đất nước phát sinh quan hệ trên mà công tác dịch thuật được tiến hành sang các thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Đức,… theo yêu cầu. Điều này được áp dụng với cả các tổ chức hay cá nhân từ nước ngoài vào Việt Nam. 

Xem thêm
+ Hỗ trợ - tư vấn trực tuyến

Học phiên dịch

Học biên dịch

Dịch tài liệu

Phiên dịch hội thảo

Phiên dịch Cabin

Dịch vụ Dịch thuật

  • Số lượt đang truy cập website: 437
  • Tổng số lượt truy cập trong ngày: 402
  • Tổng số lượt truy cập: 12425935